header-werkwijze

Welkom bij GIMMO

Het juiste gebouw op de juiste plaats
Gimmo Projectbeheer NV is voortdurend op zoek naar aantrekkelijke grondposities en/of bestaande gebouwen. De (her)ontwikkeling daarvan doet Gimmo zelf of - bij zeer grote locaties - in samenwerking met andere partners.

De klantgerichte benadering van huisvestingsvraagstukken is maatgevend voor het gehele ontwikkelingstraject. Dankzij ons grote inlevingsvermogen en kennis van de potentiële eindgebruiker komen wij tot even efficiënte als verrassende resultaten

Gimmo Projectbeheer NV beschikt over een uitgebreid partnernetwerk en onderhoudt uitstekende contacten met vooraanstaande architecten, aannemers en gemeenten. Gimmo structureert en stuurt de volledige ontwikkelketen, waardoor u optimaal van onze expertise en die van onze partners profiteert.

Gimmo Projectbeheer onderhoudt een nauwe samenwerking met :

InterProjectManagement Belgium voor al uw bouwgerelateerde zaken www.ipm-bouw.be
Designo voor al uw interieurprojecten www.designo-interior.com